thuguituoi30
An nhiên tuổi 30

An nhiên tuổi 30

Hà Thị Yêu

Dù cuộc sống có tròn méo đi nào chăng nữa, thì vẫn luôn dặn lòng rằng: hãy sống một cuộc đời thật "trọn vẹn", an lạc, hạnh phúc, ý nghĩa và an nhiên...

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên!

Lấy nụ cười để đối diện với tất cả...

Là một loài hoa, không vì xuân đến mà nở rộ cũng chẳng vì sự khắc nghiệt của đông tàn, ngày tận mà lụi tàn...