thuguituoi30
Thành công

Thành công

ngọc hà

30 tuổi nhất định phải thành công phải cho mọi người thấy rằng tôi có thể thành công phải cho những người đã chửi rủa dã đánh đập tôi biết rằng tôi có thể làm được và hãy thật là hạnh phúc với 1 nữa của mình.