thuguituoi30
Tuổi 30 đó ư

Tuổi 30 đó ư

Hồ thanh trang

Tuổi 30 đó ư, chưa bao giờ mình nghĩ sau những năm tháng thất bại về tất cả mọi thứ, phải đối diện với những áp lực từ mọi mặt, phải cố gắng ngoi lên sửa chữa sai lầm của quá khứ...

Giờ đây tuổi 30 , tôi không hối tiếc với những gì đã chọn dù đúng hay sai, nhưng đây là năm bước ngoặc cho tôi được tái sinh lần nữa vào đời...

Dấu ấn tuổi 30 đó ư...

Mọi động lực cho sự cố gắng... bắt nguồn từ đây.

May mắn hay thử thách, còn tùy ở duyên...phận